De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De afgelopen jaren bestuursleden door verschillende omstandigheden eerder gestopt zijn;
 • De huidige bestuurstermijn volgens de Statuten (artikel 7, lid 4a) 3 jaar is;

Overwegende dat:

 • Andere PJO’s over het algemeen termijnen van 1 jaar hebben;
 • Het niet mogelijk is iemand te dwingen zijn termijn af te maken;
 • Dit ook niet wenselijk is;

Verzoekt het bestuur:

 • Samen met de adviescommissie te reflecteren op en evalueren van de huidige invulling van bestuurstermijnen van 3 jaar;
 • In deze evaluatie de mogelijkheid om de bestuurstermijn naar 2 jaar te verlagen mee te nemen;
 • Te komen met een voorstel waarin nagedacht is over een stimulans waardoor bestuursleden hun termijn vol maken;
 • Dit de volgende ledenvergadering te presenteren.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Marien Blok
 • Annelien van der Spek
 • Johannes van der Poel
 • Rick van Dijke
 • Geert-Jan Gerritsen
 • Tom de Nooijer
 • Gijs Westeneng
 • Koen Schouten
 • Daniel Verheij
 • Jos van der Maas
 • Wenneke de Ruijter
 • Jaap Driessen

Deze motie werd behandeld op: