De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren op de jaarvergadering in het voorjaar de begroting bespreekt van het begrotingsjaar waarin de jaarvergadering plaatsvindt.
 • SGP-jongeren sinds enkele jaren ook een ledenvergadering in het najaar heeft.
 • De begroting voor het komende begrotingsjaar voor 1 oktober wordt opgesteld.

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is om een begroting, als dit enigszins kan, voorafgaand aan het begrotingsjaar te bespreken en niet in het tweede kwartaal van het begrotingsjaar.
 • De huidige financiële situatie van SGP-jongeren extra aanleiding geeft om de begroting tijdig te bespreken.
 • De leden van SGP-jongeren het recht hebben om moties over de begroting in te dienen en dat hieraan meer recht wordt gedaan als het begrotingsjaar nog niet is begonnen.

Verzoekt het bestuur:

 • Per ingang van het begrotingsjaar 2018, de begroting voortaan te behandelen op de ledenvergadering in het najaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Arthur Polder
 • Lianne Ruitenbeek
 • Frans Hazeleger
 • Pieter Meijers
 • Leander Fierens
 • Johannes Lont
 • Sander Bossenbroek
 • Maarten van der Sluijs
 • Ardjan Boersma
 • Mark van Opijnen
 • Wouter de Jong
 • Annelien van der Spek
 • Erwin Guijt
 • Hermien Valkenburg
 • Arie Rijneveld
 • Rianne Stout
 • Johan de Man
 • Koen Schouten
 • Joshua Nas
 • Coen Hermenet
 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Vincent Slingerland
 • Bert-Jan Pleijsier

Deze motie werd behandeld op: