De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het geluid van SGP-jongeren weinig te horen is bij niet-christelijke media;

Overwegende dat:

 • Naast de eigen communicatiemiddelen er ook een aantal belangrijke kanalen zijn waarmee de boodschap van SGP-jongeren de samenleving kan bereiken;
 • De SGP-jongeren een uniek verhaal heeft waar we ons niet voor moeten schamen;
 • Volgens de beleidsnota 2014-2018 “positie verstevigen” 1 van de speerpunten is van het beleid;
 • Volgens de beleidsnota 2014-2018 de SGPJ minimaal 12 bijdragen wil leveren aan de media;
 • Het Politiek Platform bestaat uit betrokken en kundige commissieleden op hun eigen vakgebied
 • De statements het verdienen om veel gelezen te worden;

Verzoekt het bestuur:

 • Inzicht te geven in het aantal mediaoptredens in het afgelopen jaar en inzicht te geven in de pogingen om ons politieke geluid te laten horen in de media;
 • Dit de komende ledenvergadering te presenteren, met hierbij een plan om dit (waar nodig) te verbeteren;
 • Op een actieve wijze de politieke commissieleden te betrekken bij het ontwerpen en uitvoeren van media-uitingen;
 • Er alles aan te doen om ons politieke geluid in heel Nederland te laten horen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Marien Blok
 • Arthur Polder
 • Coen Hermenet
 • Mark van Opijnen
 • Wybe Beelen
 • Pieter Meijers
 • Rick van Dijke
 • Frans Hazeleger
 • Walter Jordaan
 • Hermien Valkenburg
 • Tom de Nooijer
 • Daniel Verheij
 • Koen Schouten
 • Jos van der Maas
 • Wenneke de Ruijter

Deze motie werd behandeld op: