De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 25 november 2023 te Woudenberg, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGPJ al sinds de eerste editie deelneemt aan het PJO-parlement, een tweedaagse simulatie van het werk van de tweede kamer;
 • Het PJO-parlement is ingesteld om een leerschool voor PJO’s van diverse politieke stromingen te zijn;
 • In de laatste drie edities van het PJO-parlement PJO JFVD uitsluitend voor ophef, ruzie en onrust heeft gezorgd;
 • In de editie van 2023 JFVD op verschillende momenten op beide dagen heeft gezorgd voor een sociaal onveilige en uiterst onprofessionele omgeving;
 • (Bijna) alle overwegend linkse en progressieve partijen hebben besloten niet langer deel te nemen aan het PJO-parlement zolang JFVD deelneemt;
 • SGPJ tot op heden, zo ver bekend, geen duidelijk standpunt heeft geformuleerd hoe met bovenstaande punten om te gaan.

Overwegende dat:

 • De leerschool voor deelnemers het grootst is wanneer er veel diversiteit in politieke stromingen van de PJO’s aanwezig is;
 • Het in het kader van een leerschool voor de SGPJ vele malen aantrekkelijker is de simulatie aan te gaan met overwegend linkse en progressieve partijen;
 • De aanwezigheid van JFVD vooral storend werkt en zij niet serieus lijken deel te nemen en zich vooral terugtrekken op de fractiekamer van de landelijke partij in het gebouw en in de avond niet/nauwelijks betrokken zijn;
 • In de laatste editie de verschillen tussen partijen aanzienlijk klein waren omdat er uitsluitend midden-rechtse tot rechtse PJO’s aanwezig waren;
 • Als gevolg van bovenstaande de leermogelijkheden aanzienlijk werden beperkt en coalities in bijna alle gevallen bestonden uit alle PJO’s exclusief JFVD;
 • Het doel van een PJO-parlement, het zijn van een leerschool, in de huidige vormt niet tot nauwelijks wordt bereikt.

Spreekt uit dat:

 • SGPJ in de toekomst graag wil blijven deelnemen aan het PJO-parlement;

Verzoekt het bestuur:

 • Het belang van de leerschool optimaal te erkennen door in de organisatie van alle toekomende PJO-parlementen maximaal te streven naar deelname van linkse en progressieve partijen;
 • Indien nodig geen taboe te maken van de organisatie van een PJO-parlement zonder JFVD.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Thomas Vink
 • Coraline Ruitenbeek
 • Ardi Pierik
 • Joas den Besten
 • Hanno de Vries
 • Reindert Jan Brouwer

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: