De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 25 november 2023 te Woudenberg, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • de SGP volgens de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s de 2%-uitgavennorm voor Defensie (NAVO-norm) niet haalt en dit desondanks wel claimt;
 • de Defensieuitgaven zelfs bij D66 en GL/PvdA hoger liggen dan bij de SGP;
 • de internationale veiligheidssituatie de afgelopen jaren duidelijk verslechterd is en een sterke krijgsmacht essentieel is om de daarmee gepaard gaande uitdagingen het hoofd te bieden,

Overwegende dat:

 • de eigen doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door Defensie als verouderd en dus minder betrouwbaar geldt;
 • het CPB politieke partijen daarom expliciet heeft meegegeven dat er ten opzichte van de Defensiedoorrekeningen extra geld in Defensie geïnvesteerd moet worden om de 2%-uitgavennorm te halen;
 • dat de SGP ondanks deze waarschuwing toch de verouderde doorrekening van Defensie is blijven gebruiken;
 • de SGP daarmee de 2%-uitgavennorm niet haalt en zich onvoldoende rekenschap geeft van de verslechterde internationale veiligheidssituatie;
 • de SGP verhoging van de Defensieuitgaven al jarenlang als speerpunt heeft, zich traditioneel van vrijwel alle andere partijen onderscheidt met een groter budget voor Defensie en zelfs pleit voor het wettelijk vastleggen van de 2%-uitgavennorm;
 • van de SGP om deze redenen een ambitieuzer beleid op Defensieuitgaven verwacht mag worden, waarin minimaal de 2% zoals berekend volgens de CPB-methode wordt gehaald,

Verzoekt het bestuur:

 • het niet halen van de NAVO-uitgavennorm in het SGP-verkiezingsprogramma te betreuren;
 • de SGP op te roepen om alsnog zelf geld uit te trekken om aan de NAVO-norm te voldoen;
 • de ontwikkeling van het standpunt van de Kamerfractie betreffende de Defensieuitgaven de komende tijd kritisch te blijven volgen en waar nodig een duwtje in bovenstaande richting te geven,

Gaat over tot de orde van de dag

 • Ardi Pierik
 • Peter ten Hove
 • Erwin Guijt
 • Maurits Verhoeven
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Henry Draaijer
 • Arjan den Hartog
 • Marlinde Knop
 • Jonathan Draaijer
 • Reindert Jan Brouwer
 • Anne Vlot
 • Joas den Besten
 • Johan Roodnat
 • Ewout van Dijk
 • Emma Bosma

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: