De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 8 juli 2022 te Utrecht, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • de extra ledenvergadering niet alleen is bijeengeroepen om te spreken over structuur, maar ook over cultuur,
 • alle geledingen van SGP-jongeren (bestuur, commissies, vrijwilligers en leden) zich onderling veilig moeten voelen,

Overwegende dat:

 • het niet duidelijk is bij wie men moet zijn bij klachten,
 • een vertrouwenspersoon een luisterend oor kan bieden bij ongewenste omgangsvormen,
 • een vertrouwenspersoon op onafhankelijke wijze kan zoeken naar oplossingen,

Verzoekt het bestuur:

 • het aanstellen van een vertrouwenspersoon te borgen in statuten en/of HR,
 • de taken en bevoegdheden van een vertrouwenspersoon vast te leggen in een voor iedereen toegankelijk document (denk bijvoorbeeld aan zaken als: hoe vaak moet een vertrouwenspersoon rapporteren en waar kun je met een vertrouwenspersoon over spreken?),
 • na wijziging van statuten en/of HR de ledenvergadering een vertrouwenspersoon te laten kiezen,

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lianne Ruitenbeek
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Coraline Ruitenbeek
 • Maurits Verhoeven
 • Hanno de Vries
 • Justin Klerk
 • Sarah van der Lee
 • Henry van Bragt

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie werd behandeld op: