De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren op 27 juli 2022 een opinieartikel had in het Nederlands Dagblad met de titel ‘In huidige asielcrisis is gedwongen opvang optie’
 • In dit artikel zinnen staan als ‘daarom moet het wettelijk mogelijk worden dat de staatssecretaris in geval van nood een gemeente dwingt asielzoekers op te vangen’en‘daarom is het goed dat Van der Burg werkt aan een wet waarmee de mogelijkheid ontstaat gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen.’
 • SGP-jongeren zich in dit opinieartikel uitsprak vóór gedwongen asielopvang.

Overwegende dat:

 • Onze moederpartij, de SGP, uitgesproken en expliciet tegenstander is van dwang bij asielopvang, en op 19 oktober 2022 nog zei: ‘wel hebben wij van meet-af-aan gezegd: het toepassen van dwang is een buitengewoon onverstandige maatregel. Onacceptabel wat ons betreft.’
 • Dit ook een vergaande verandering van bevoegdheden betekent in de asielketen, waarbij gemeenten buitenspel komen te staan en zodoende hun lokale autonomie ernstig wordt ondermijnd.
 • Gedwongen opvang gaat ten koste van draagvlak onder de (lokale) bevolking, dat juist van cruciaal belang is voor dit dossier.
 • De wethouders, burgemeester en de gemeenteraad de gemeente, met diens inwoners, het beste kent.
 • Er veel betere oplossingen zijn voor de vastgelopen asielketen, zoals investeren in de asielketen (zoals het IND) en de asielinstroom reduceren
 • Vanuit staatkundig-gereformeerd gedachtengoed deze centralisatiepolitiek zeer onwenselijk is.

Verzoekt het bestuur:

 • Per onmiddellijke ingang dit standpunt te verlaten en zich in het vervolg uit te spreken tégen dwang bij asielopvang.

Gaat over tot de orde van de dag:

 • Tom de Nooijer
 • Gert-Jan van Galen
 • Wouter Dekker
 • Mathijs van der Tang
 • Corstian Flikweert
 • Berry Bouw
 • Dirk Hardeman
 • Lineke Seppenwoolde

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: