De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De discussie over het vrouwenstandpunt al jarenlang leeft;

 • Los van enkele incidentele gevallen de SGP nog geen enkele vrouwelijke politici kent;
 • Een substantieel gedeelte van de achterban geen bezwaren heeft tegen vrouwen in een politieke functie;
 • Een ander deel zelfs bezwaren heeft tegen het weigeren van vrouwen in politieke functies.

Overwegende dat:

 • Er geen bijbelse grond is voor het uitsluiten van vrouwen uit politieke functies;

 • Vrouwen in de bijbel vaak een opvallend prominente rol hebben;
 • In een democratische van belang is dat de gehelen bevolking vertegenwoordigd wordt;
 • Dit mede van belang is vanwege de vertegenwoordiging van vrouwen op specifieke themas zoals: vraagstukken rond het levensbegin en prostitutie;
 • Gods wet en de daaruitvolvende verplichtingen zowel voor mannen als vrouwen gelden en, ook in maatschappelijk opzicht. Vrouwen hebben volgens de Bijbel een belangrijke taak in de samenleving;
 • Het daarom ongewenst is vrouwen uit te sluiten van politieke functies;
 • De SGPJ afgelopen tijd grondige Bijbelstudie heeft gedaan naar de Bijbelse plaats van de vrouw in de samenleving en het nu tijd wordt voor een uitspraak hierover;

Verzoekt het bestuur:

 • Uit te spreken dat SGPJ niet tegen politieke functies voor vrouwen is.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lineke Seppenwoolde
 • Matthijs Huntelerslag
 • Ardi Pierik
 • Willeke Hoogendoorn
 • Henrik Van De Ruitenbeek
 • Leendert Weggeman
 • Martha Visser
 • Matthias Hiltjesdam
 • Coralien Voortman
 • Bertine van Vliet
 • Adelinde van der Haar
 • Mathilde Heij
 • Marlinde van der Ree
 • Tom de Nooijer
 • Aron van der Ree
 • Nelleke van de Zandschulp

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: