De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Op het najaarscongres 2021 motie #124 door de ledenvergadering is aangenomen;

 • Deze motie spreekt over het ontwerpen en vermarkten van SGPJ merchandise;
 • Deze motie tot op heden nog niet is uitgevoerd;
 • SGPJ het de afgelopen periode druk had met het realiseren van een nieuwe website.

Overwegende dat:

 • Europa momenteel minder afhankelijk probeert te worden van Russisch gas;
 • Dat we voor het verminderen van onze afhankelijkheid o.a. de verwarming een graadje lager zetten;
 • We het door de lage verwarming weleens koud hebben;
 • Hoodies heerlijk zijn op koude dagen;
 • Hoodies goed te dragen zijn voor mensen met verschillende posturen en genders;
 • Het dragen van dezelfde kleding de teamspirit verhoogt;
 • Het vermarkten van merchandise ook zonder webshop al mogelijk is.
Verzoekt het bestuur:

 • Haast te maken met de uitvoering van motie #124;
 • Het vermarkten van merchandise niet vast te laten zitten op de tijd en financiële middelen die nodig zijn om een webshop te bouwen;
 • Bij het ontwerpen van merchandise voorrang te geven aan hoodies met SGPJ-logo;
 • Deze hoodies nog voor het einde van de winter te vermarkten onder SGPJ-leden;
 • SGPJ-leden op te roepen deze hoodies te dragen op SGPJ-bijeenkomsten;
 • De kachel op SGPJ-bijeenkomsten wat lager te zetten;
 • Als SGPJ bestuur bij de volgende ledenvergadering in SGPJ-hoodie achter de bestuurstafel plaats te nemen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Timo Tiggelman
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Wouter Dekker
 • Niels Hoogendoorn
 • Matthijs Huntelerslag
 • Jens Lukasse
 • Melle Jelsma
 • Jarnice van Deelen

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: