De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Op dit moment de helft van de bestuursvacatures onvervuld zijn gebleven, namelijk de vacature voor vicevoorzitter en politiek;

Overwegende dat:

 • Deze 2 functies over het algemeen worden gezien als een van de meest uitdagende en interessantste functies die mensen het meest aantrekken;
 • Wij een vereniging zijn met meer dan 3000 leden, waarvan een groot deel hoogopgeleid en welbespraakt is;
 • Er een gigantische marketing campagne is geweest vanuit team communicatie om leden te laten solliciteren op de functie, blijkbaar zonder gehoor;
 • Andere jongerenorganisaties die een stuk minder groot en aantrekkelijk zijn ook zonder moeite capabele bestuursleden kunnen werven;
 • Logischerwijs de functie makkelijk vervulbaar zou moeten zijn met de enthousiaste en kundige vrijwilligers die aan de organisatie gebonden zijn;
 • Tot op heden slechts enkele mensen hebben gesolliciteerd voor deze functies, zonder resultaat;
 • De drempel voor solliciteren te hoog ligt, mede doordat mensen de organisatie net iets te serieus nemen, zonder af te doen aan de waarde van het serieus omgaan met een organisatie als de onze;
 • Een soepele sollicitatieprocedure blijk geeft van een gezonde cultuur binnen de organisatie waarin alle leden kans kunnen zien om hun talenten naar behoren in te zetten;

Verzoekt het bestuur:

 • In het algemeen de drempel tot het solliciteren voor dergelijke functies te verlagen;
 • Op het volgende congres deze motie naar behoren te hebben uitgevoerd en over de voortgang van deze motie te rapporteren aan de vergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Timo Tiggelman
 • Wouter Dekker
 • Ardi Pierik
 • Gert-Jan van Galen
 • Jarnice van Deelen
 • Melle Jelsma
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Niels Hoogendoorn

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: