De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er in het HR, artikel 23, lid 2 staat: ‘Het bestuur heeft de inspanningsverplichting om tenminste 21 dagenvoor de ledenvergadering de vergaderstukken online te zetten (met uitzondering van de kandidaten voor bestuursfuncties). Moties over deze stukken, of over zaken die niet op de agenda staan, worden van een preadvies voorzien als ze tenminste 14 dagen voor de vergadering worden ingediend, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging. Als vergaderstukken later dan 21 dagen voor de vergadering online staan, worden moties die in de week na plaatsing over dit stuk worden ingediend, ook voorzien van een preadvies';

 • Op de congreswebsite de volgende mededeling stond: (*) Inkomende stukken en vragen voor de rondvraag kunnen tot en met zaterdag 22 oktober bij de secretaris (Jelmer Kruidenier) worden aangeleverd;

 • Het stuk rondom de begroting slechts enkele dagen voor het congres gepubliceerd is;

  De deadline voor het indienen van schriftelijke vragen al verstreken was toen het stuk online kwam.

Overwegende dat:

 • Het onwenselijk is dat stukken pas na de deadline voor schriftelijke vragen online komen.

 • Amendementen, moties en vragen later ingediend moeten kunnen worden dan de originele voorstellen.

 • Dat ondanks deze inspanningsverplichting de stukken veel te laat gepubliceerd zijn.

 • De leden van SGPJ hierdoor weinig tijd krijgen om zich voor te bereiden voor de algemene ledenvergadering, terwijl leden ruim de tijd moeten krijgen om hun amendementen, moties en vragen in te dienen.

Verzoekt het bestuur:

 • In het HR op te nemen dat wanneer de stukken niet 5 werkdagen voorafgaand aan de ledenvergadering beschikbaar zijn gekomen voor alle leden, er dan niet over gestemd kan worden, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Mark de Jong
 • Johan de Leeuw
 • Ardi Pierik
 • Gerbrand van Hoef
 • Ferdinand de Jong
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Lauren Zwemer
 • Matthijs Huntelerslag

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: