De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-leden via afdelingen/kiesverenigingen de Algemene Ledenvergaderingen (partijdagen) van de SGP kunnen bezoeken als afgevaardigde dan wel als belangstellende;
 • Men pas lid kan zijn van de SGP vanaf 18 jaar;
 • SGP-jongeren apart uitgenodigd wordt om deel te nemen;

Overwegende dat:

 • Er SGP-jongeren kunnen zijn die graag een Algemene Ledenvergadering van de SGP willen bezoeken maar nog niet 18 jaar of ouder zijn;
 • Het fijn zou zijn als die via SGP-jongeren toch een mogelijkheid hebben om erbij te kunnen zijn;

Verzoekt het bestuur:

 • In overleg te treden met de SGP met het verzoek om een aantal leden van SGP-jongeren onder de 18 jaar een bezoekerspas te mogen verlenen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Rick van de Waerdt
 • Leander Tramper
 • Rick van Dijke
 • Jan Beens
 • Wybe Beelen
 • Johannes van der Poel
 • Lianne Hagoort
 • William van Asselt
 • Geert-Jan Gerritsen
 • Christian Hovestadt
 • Jaap Driessen
 • Joshua Nas

Deze motie werd behandeld op: