De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat

 • het najaarscongres 2019 in Kamerik plaats had;
 • het voorjaarscongres 2020 door corona geen doorgang vond;
 • het najaarscongres 2020 in Putten plaats had;
 • het voorjaarscongres 2021 in Kesteren plaats had;
 • het najaarscongres 2021 in Putten plaats had;
 • het voorjaarscongres 2022 in Kesteren plaats had;
 • het najaarscongres 2022 in Leersum gehouden wordt;
 • alle genoemde locaties in de periode 2020-2022 ten oosten van Utrecht liggen;
 • het drie jaar geleden is dat er voor het laatst een congres ten westen van Utrecht plaats had;
 • de achterban van de SGP zich uitstrekt van Zeeland tot en met Overijssel;
 • de SGP en SGPJ een aanzienlijk aandeel van hun achterban in Zeeland en Zuid-Holland hebben.

Overwegende dat

 • leden van SGPJ uit de westelijke regio’s de afgelopen drie jaar met lange reistijden voor congressen te maken gehad hebben;
 • dit met name bij leden vanuit Zeeland en delen die door velen als Zeeland gezien worden een belemmering vormt;
 • het aantal Zeeuwse leden op de congressen de afgelopen jaren gedaald is;
 • een evenredige spreiding van de congressen wenselijk is;
 • er de afgelopen drie jaar geen sprake was van een evenredige spreiding van congreslocaties;
 • het wenselijk is deze spreiding te herstellen.

Verzoekt het bestuur

 • het eerstvolgende SGPJ-congres te organiseren op een locatie ten westen van Utrecht;
 • in de toekomst te streven naar een evenredige spreiding van congreslocaties over de Biblebelt, bijvoorbeeld elk jaar één congres ten westen en één congres ten oosten van Utrecht.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Wilbert den Besten
 • Corstian Flikweert
 • Ardi Pierik
 • Mark de Jong
 • Mark Verwoerd
 • Gerbrand van Hoef
 • Jens Lukasse
 • Gert-Jan van Galen
 • Jan-Hendrik van der Linden
 • Julian Bassa
 • Joost Verschoor
 • Kars Heijboer
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Jacco Verschoor
 • Robert Nijsse
 • Nadine Hoogstraten
 • Aron van der Ree

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: