De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Niet vastgelegd is dat leden, voorafgaand aan de stemming over kandidaat-bestuursleden, deze kandidaat-bestuursleden mogen bevragen over bijvoorbeeld hun capaciteiten, visie en motivatie;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat leden weloverwogen een keuze kunnen maken;
 • Het hiervoor nodig kan zijn om aanvullend op de motivatie van de kandidaat vragen te stellen;
 • De voorzitter, op basis van artikel 2 lid 2 Huishoudelijk Reglement, het recht voorbehoud om, indien er een te groot aantal vragen is, de vragenronde af te ronden;

Verzoekt het bestuur:

 • In het Huishoudelijk Reglement een lid toe te voegen aan artikel 7 (Benoeming bestuursleden): "Leden hebben in de vergadering het recht om, voorafgaand aan de stemming, kandidaat-bestuursleden te mogen bevragen."

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Elize Kleijbeuker
 • Jan Beens
 • Wybe Beelen
 • Matthijs Huntelerslag
 • Koen Schouten
 • Christian Hovestadt
 • Jaap Driessen
 • Joshua Nas

Deze motie is verworpen.

Deze motie werd behandeld op: