De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er binnen SGP-jongeren op dit moment onvoldoende opleidingen/cursussen zijn om beginnende en ervaren SGPJ-vrijwilligers te helpen met de ontwikkeling binnen de organisatie.

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren een professionele organisatie is waar professionele vrijwilligers bij horen;
 • SGP-jongeren voor velen een opstap is naar de SGP, bijvoorbeeld voor SGPJ-leden die raadslid of fractieondersteuner worden;
 • Het aanbieden van cursussen aan vrijwilligers een extra stimulans is om lid en actief te worden;
 • Een gevarieerd cursusaanbod bijdraagt aan het binden van vrijwilligers aan de SGPJ;
 • Verschillende vrijwilligers regelmatig namens SGPJ naar buiten treden in de media en daarvoor veel belang hebben aan goede mediatraining.
 • Een motie training voor vele een goed middel is om moties op hun waarde en effectiviteit te schatten en zo het middel constructief te kunnen gebruiken.

Verzoekt het bestuur:

 • Een goed cursus/opleidingsaanbod op te tuigen en de nieuwe beleidsadviseur dit ook als prioriteit mee te geven.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Gerbrand van Hoef
 • Erwin Guijt
 • Ferdinand de Jong (van Twitter)
 • Corn√© van Tilborgh
 • Ardi Pierik
 • Henry Draaijer
 • Barthil van Deelen

Deze motie werd behandeld op: