De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De voorzitter van SGP-jongeren benoemd wordt door het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (Artikel 7, lid 4 van de Statuten);
 • Leden van SGP-jongeren zich op dit moment niet op een ledenvergadering kunnen uitlaten over de kandidaat of kandidaten voor het voorzitterschap van SGP-jongeren, terwijl dit bij andere bestuursfuncties wel het geval is;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat leden van SGP-jongeren op een ledenvergadering zich, net als bij andere bestuursfuncties, zouden moeten kunnen uitlaten over de kandidaat of kandidaten voor het voorzitterschap van SGP-jongeren;
 • Artikel 7, lid 4 van de Statuten ruimte biedt voor deze aanvulling op de procedure;

Verzoekt het bestuur:

 • Een lid toe te voegen aan Artikel 7 van het huishoudelijk reglement, te weten: "De voordracht van een kandidaat of kandidaten voor het voorzitterschap van de vereniging dient, alvorens de benoeming door het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij, bekrachtigd te worden door de ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen."

Gaat over tot de orde van de dag

 • Tom de Nooijer
 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Koen Schouten
 • Jaap Driessen
 • Berry Bouw
 • Arjen Klein
 • Elize Kleijbeuker
 • Robert Braskamp
 • Christian Hovestadt
 • Matthijs Huntelerslag
 • Dooitze de Jong
 • Maaike Wielink
 • Wybe Beelen
 • Lianne Hagoort
 • William van Asselt
 • Geert-Jan Gerritsen
 • Joshua Nas
 • Quintijn Aman
 • Vincent Slingerland
 • Niels Hobbel
 • Silvan Hardeman

Deze motie is verworpen.

Deze motie werd behandeld op: