De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het aantal jonge vrouwen op de lokale kieslijsten van de SGP nogal aan de lage kant was

Overwegende dat:

  • de SGP formeel geen bezwaren heeft tegen het passief kiesrecht voor vrouwen, maar dat de huidige praktijk is dat onze partij slechts één vrouwelijk raadslid kent,
  • overwegende dat met name jonge vrouwen groot politiek potentieel vertegenwoordigen,
  • overwegende dat de algemene ledenvergadering dit potentieel niet graag onbenut zou laten,
  • overwegende dat het spijtig zou zijn deze talentvolle jonge vrouwen voor onze partij te moeten verliezen

Verzoekt het bestuur:

  • het hoofdbestuur van de SGP te verzoeken de lokale kieskringen met klem op te roepen jonge vrouwen op verkiesbare plekken op de kieslijsten te plaatsen

Gaat over tot de orde van de dag

  • Henkjan Ymker

Deze motie werd behandeld op: