De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het verplicht is om een coronatoegangsbewijs te tonen om fysiek aanwezig te zijn tijdens dit congres;

Overwegende dat:

 • vermoedelijk een niet gering deel van de achterban van de SGPJ principiële bezwaren heeft tegen een coronatoegangsbewijs;
 • voor dit deel van de achterban fysieke aanwezigheid bij het congres niet mogelijk is;
 • dat dit ongewenst is;

Verzoekt het bestuur:

 • verzoekt het bestuur ten zeerste in de toekomst alle bijeenkomsten zo te organiseren dat het voor de gehele achterban mogelijk is om in persoon aanwezig te zijn en als - bijvoorbeeld door overheidsvoorschriften - dit niet mogelijk is, de fysieke bijeenkomsten op te schorten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Hendrika
 • Barthil van Deelen
 • Otto van der Tang
 • Mathijs van der Tang
 • Lineke Seppenwoolde
 • Hanna van Garderen
 • Frank Jansen

Deze motie werd behandeld op: