De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er op het congres gesproken gaat worden over wantrouwen tussen het bestuur en de leden van SGP-jongeren;
 • Er een aantal moties zijn die op ditzelfde onderwerp betrekking hebben;
 • Zowel bestuur als leden zich kritisch kunnen gaan uitlaten over gemaakte keuzes in het licht van de ontwikkeling van de organisatie;

Overwegende dat:

 • De onderwerpen die besproken gaan worden mensen persoonlijk kunnen raken vanwege hun vele inzet voor SGP-jongeren
 • We een christelijke jongerenorganisatie zijn, waarbij iedereen uiteindelijk het beste wil voor de organisatie;

Verzoekt het bestuur:

 • Tijdens de vergadering aandacht te geven aan de spanningen die kunnen heersen;
 • De aandacht voor spanningen ook proactief om te zetten in een aantal constructieve afspraken, namelijk:
 • 1. Af te spreken dat zowel bestuur als leden op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan;
 • 2. Af te spreken dat we kritische blik mogen hebben, maar dat onze bijdragen meerwaarde moeten hebben voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • 3. Af te spreken dat we allen proberen om oplossingsgericht te denken;
 • 4. Af te spreken dat zowel bestuur als leden niet in hun eigen belang zal handelen, maar in het belang van onze organisatie;
 • 5. Af te spreken dat het lachgehalte boven de 20% blijft.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Nadine Hoogstraten
 • Ardi Pierik
 • Mark Verwoerd
 • Barthil van Deelen
 • Jasper de Redelijkheid
 • Mark de Jong
 • Corn√© van Tilborgh
 • Gerbrand van Hoef
 • Justin Zandee
 • Johan Roodnat
 • Hanna van Garderen
 • Leander Willems
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Lianne Ruitenbeek
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Barbara van Tilborgh
 • Rianne Mulder
 • Dooitze de Jong
 • Wouter Dekker
 • Martijn Boerman

Deze motie werd behandeld op: