Afgelopen nacht is oud-senator Gerrit Holdijk overleden. Hij werd 71 jaar en was al geruime tijd ernstig ziek. In juni 2015 heeft hij afscheid genomen van de SGP als Eerste Kamerlid. Wij herinneren hem als een gedegen en plichtsgetrouwe politicus en leven mee met zijn vrouw en kinderen. Zijn constructieve en bescheiden werkwijze is een voorbeeld voor een nieuwe generatie politici binnen de partij en binnen SGP-jongeren.

Bij het vertrek van de heer Holdijk als Eerste Kamerlid is door SGP-jongeren besloten onze waardering te uiten door hem de Oranje Boven-prijs 2015 toe te kennen. Vanwege de gezondheidssituatie van de heer Holdijk is toen besloten het enkel bij de bekendmaking van de nominatie te laten.

SGP-jongeren heeft bewondering voor de wijze waarop hij zijn rol in de Eerste Kamer invulde. Authenticiteit, bescheidenheid, nauwgezetheid en vasthoudendheid zien wij als een voorbeeld bij het bedrijven van politiek. Hij wist zich daarbij dienaar van het algemeen belang, in het vertrouwen dat God boven alle dingen staat.

We wensen mevrouw Holdijk, de kinderen en verdere nabestaanden van harte Gods ondersteuning toe in deze moeilijke dagen.