SGP-jongeren heeft op 20 februari de Oranje Bovenprijs voor 2023 uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan politici en andere personen die zich inzetten voor thema’s die de organisatie belangrijk vindt. De prijs voor het afgelopen jaar is uitgereikt aan voormalig Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (BBB).

Pouw-Verweij heeft de Oranje Bovenprijs ontvangen vanwege haar grote inzet op het medische ethische terrein. Daarin heeft zij zich ingezet voor de waarde van het Leven, een thema dat ook SGP-jongeren aan het hart gaat. Zij heeft zich onder andere kritisch uitgelaten over de huidige abortus en euthanasie wetgeving en zich ingezet om deze wetgeving in te perken. Daarnaast heeft zij zich tijdens de coronacrisis steeds uitgesproken tegen het vaccinatiedwang in de vorm van een coronapaspoort.

De Oranje Bovenprijs is een prijs die SGP-jongeren jaarlijks uitreikt aan iemand die zich heeft ingezet voor belangrijke SGPJ-thema’s. De prijs is bedoeld als blijk van erkenning en waardering. Aanleiding tot het instellen van deze prijs is de verkiezing van politicus van het jaar 2007 waarvoor SGP leider ir. B.J. van der Vlies de publieksprijs van de NOS ontving.