Zojuist heeft Kees van der Staaij zijn vertrek aangekondigd als politiek leider van de SGP. Na een periode van 13 jaar waarin hij het politieke leiderschap op zich heeft genomen en gedurende ruim 25 jaar als Kamerlid actief is geweest, neemt hij nu afscheid van een belangrijk deel van zijn leven. Het is duidelijk dat dit afscheid hem en ons niet ongeroerd laat. Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk. Een bekwaam politicus met een warm en groot hart voor christelijke politiek en de maatschappij verlaat het politieke toneel. Zijn betrokkenheid bij ons, als SGP-jongeren, hebben wij altijd enorm gewaardeerd en toont aan dat hij altijd oog heeft gehad voor volgende generaties.

Een Keukenhof zonder tulpen en de Jordaan zonder Westertoren: zo ongeveer voelt voor veel jongeren de SGP zonder Kees. We kijken dan ook met ontzettend dankbare gevoelens terug op de periode dat Kees als partijleider aan het roer mocht staan. We wensen hem van harte Gods onmisbare zegen toe in de toekomst en hopen dat zijn betrokkenheid bij de partij behouden blijft.