Als SGP-jongeren namen wij met verslagenheid kennis van het overlijden van oud-fractievoorzitter ir. B.J. van der Vlies. SGP-jongeren wenst alle familieleden, vrienden en kennissen Gods onmisbare nabijheid toe in het dragen van dit zware verlies.

Van der Vlies mocht Van 1981 tot 2010 onze partij dienen in de Tweede Kamer. Leander Tramper, landelijk voorzitter a.i.: ‘Als SGP-jongeren herinneren wij Van der Vlies als een oprecht Kamerlid met een betrokken hart voor jongeren. In zijn oprechte en betrouwbare politieke optredens laat Van der Vlies ons als SGP-jongeren een blijvend voorbeeld na.’

Hij voerde politiek bij een geopende Bijbel. In een van zijn debatten sprak hij: ‘God alleen kan ons door de zonde onrustig geworden hart een rust en vrede geven die ons verstand echt te boven gaat.’ In die vrede mag hij nu voor altijd delen:

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld

(Psalm 17:3 berijmd)