Leander Tramper wordt de nieuwe landelijk voorzitter van SGP-jongeren. Het bestuur heeft hem voorgedragen bij het Hoofdbestuur van de SGP, dat instemde met de benoeming als interim-voorzitter voor de komende periode. Aftredend voorzitter Arie Rijneveld zal op het congres op D.V. 17 april de voorzittershamer aan hem overdragen. Het is de bedoeling dat Leander aanblijft totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is.

Naast een succesvolle campagne, heeft SGP-jongeren in de afgelopen periode gezocht naar een nieuwe voorzitter. Door de drukte van de campagne kon er onvoldoende aandacht gaan naar het werven van een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft daarom geen kandidaat aangenomen en heeft na een interne stemming Leander Tramper gekozen als interim-voorzitter. Tramper is momenteel bestuurslid Communicatie en zal het voorzitterschap waarnemen totdat er een nieuwe voorzitter geïnstalleerd wordt. De komende periode zal de politieke jongerenorganisatie druk aan de slag gaan om een nieuwe voorzitter te werven.

De 23-jarige Leiderdorper kent de organisatie van binnenuit: hij is sinds anderhalf jaar lid van het landelijk bestuur en daarvoor was hij actief voor een lokale commissie en eindredacteur van het ledenmagazine In Contact. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent Nederlands op een middelbare school. Eerder studeerde hij Neerlandistiek in Leiden. Tramper: “Ik ben zeer gemotiveerd om deze tijdelijke uitdaging aan te gaan. Tegelijkertijd hoop ik dat we snel een nieuwe voorzitter mogen aannemen.”

Tijdens het online voorjaarscongres op 17 april zal Leander de voorzittershamer en de bestuursbijbel ontvangen uit handen van Arie Rijneveld, die na een periode van twee jaar voorzitterschap afscheid zal nemen. Tramper: “Afgelopen tijd hebben we ons ingezet voor een christelijk Nederland, kansen voor jongeren en verstandig beleid voor de toekomst. Ook ik wil me daar als tijdelijk voorzitter hard voor maken!”

Het voorjaarscongres van SGP-jongeren wordt zaterdag 17 april gehouden in Kesteren en is vanaf 9.00 digitaal te volgen voor leden en belangstellenden. Tijdens het morgengedeelte staat de algemene ledenvergadering gepland. Samen met de leden wordt teruggeblikt op de campagne en er staan bestuursverkiezingen op de agenda. Het middagprogramma staat in het teken van ‘Principepartij vs. Gedoogpartij’. Tweede Kamerlid voor de SGP Chris Stoffer, Menno de Bruyne en universitair docent Nederlandse Politiek Simon Otjes zullen hierover spreken. Aanmelden kan nog via sgpjcongres.nl!