‘Eeuw uit, eeuw in’ is een eenmalige uitgave van SGP-jongeren ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Deze bundel bestaat uit essays, geschreven door leden van het Politiek Platform (de politieke commissies) en politiek bestuursleden van SGP-jongeren. 

De essays in deze bundel sluiten aan bij het staatkundig-gereformeerde denken en zijn een poging om de partij te voorzien van vers bloed, in de vorm van nieuwe ideeën en verrassende analyses. De bundel is een mooie mix geworden van abstracte en concrete, tijdloze en actuele essays. Daarin wordt telkens teruggegaan naar de Bron van al het politieke handelen.