Om een bloeiende politieke jongerenorganisatie te zijn, moeten veel stappen gezet worden. Als bestuur, vrijwilligers en leden stippelen we onze route uit om succesvolle activiteiten op te zetten en christelijke (jongeren-)politiek te laten leven. De adviescommissie kan helpen om al die routes bij elkaar te brengen.

Wat doet de adviescommissie?

Zoals de naam al zegt, is het adviseren van het bestuur een van de belangrijkste taken van de adviescommissie. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren bij benoeming van bestuursleden, maar ook het signaleren van problemen binnen de organisatie. De adviescommissie vormt een schakel tussen de leden, vrijwilligers en het bestuur. We willen graag weten wat er binnen de leden en vrijwilligers speelt. Laat jullie stem daarom ook horen!

De adviescommissie zal regelmatig met het bestuur in gesprek gaan over het wel en wee van onze organisatie. De daarin gegeven adviezen neemt het bestuur mee in de besluiten die genomen worden. Op deze manier kunnen we als organisatie onze stem laten horen vanuit de leden, vanuit de vrijwilligers en vanuit het bestuur.

Wie vormen de adviescommissie?

In de adviescommissie zitten mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij SGP-jongeren. Zo zorgen we ervoor dat we een goed beeld hebben wat er in de hele organisatie speelt. We zorgen voor een mooie mix van mensen uit organisatorische en politieke commissies en lokale commissies. Op dit moment vormen Erwin (voorzitter), Henk-Jan, Maurits, Leonard en Anne Ruth de adviescommissie. (hieronder de adviescommissie zonder Henk-Jan)

Adviescommissie zonder Henk-Jan

Hoe kan ik contact opnemen met de adviescommissie?

Heb je vragen of opmerkingen voor de adviescommissie? Mail dan naar de voorzitter van de commissie, Erwin Guijt: adviescommissie@sgpj.nl.