D.V. 22 mei organiseert SGP-jongeren Vallei & Rijn in samenwerking met het politiek platform weer een interessante avond. Samen met Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid SGP) en Pieter Jan Dijkman (directeur wetenschappelijk instituut CDA) willen we ons bezinnen over het thema: 'de rol van de overheid'.

Bisschop en Dijkman zullen hun visie geven over wat volgens hen de rol van de overheid is, wat haar taken zijn, hoe groot de overheid moet zijn en ook hun christelijke visie op de overheid. Daarna zullen ze in debat gaan over dit onderwerp en zal er voldoende tijd zijn voor vragen.

Locatie en tijd

De avond is in Rhenen, de precieze locatie volgt later, maar is goed bereikbaar met het OV.

Inloop is vanaf 19.00 en we beginnen om 19.30 uur