Sociale zekerheid en inkomensbeleid

SGP-jongeren benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het is een eeuwenoude calvinistische houding die daaraan ten grondslag ligt. Burgers hebben zelf de verantwoordelijkheid om zich te laten scholen, werk te zoeken en een bestaan op te richten.

 

Deze christelijke houding heeft echter ook in zich dat mensen die echt hulp nodig hebben, niet aan de kant gezet mogen worden. SGP-jongeren zet zich in voor die groep mensen. Daar zijn uitkeringen en de bijstand voor. Doel van deze vangnetten is echter wel dat de focus ligt op het zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen van deze groep mensen.

 

Werkloosheidsuitkeringen zijn een vangnet, geen hangmat. Vanaf het moment van werkloosheid moet er actief gezocht worden naar mogelijkheden op zoek naar een nieuwe baan, het CWI speelt daarin een grote rol.

 

Veel mensen kennen een sociaal netwerk, wat goed gebruikt kan worden in moeilijke tijden. Let wel, niet iedereen heeft zo’n netwerk. Die mensen moeten extra ondersteund worden. Maar mensen met wel een netwerk, moeten kunnen rekenen op hulp uit die hoek. Dat is pas een echte samenleving.

 

Volgens SGP-jongeren zijn we te ver doorgeschoten in het idee van solidariteit in de sociale zekerheid. De sociale zekerheid is geen luxe, maar dient als noodzakelijk middel om in onderhoud te voorzien. De ontvanger van een uitkering moet duidelijk zijn eigen verantwoordelijkheid weten. Bij weigering van omscholing of het zoeken naar een baan moet het vanzelfsprekend worden dat er een korting plaatsvindt op de uitkering

 

Fraude moet keihard aangepakt en gestraft worden. Mensen die onrechtmatig gebruik maken van een uitkering, exploiteren de overheid en kunnen zorgen voor een ondergang van het systeem. Dat moeten we niet tolereren en een zware sanctie hoort daarbij.

  • Activerende vangnetten in de sociale zekerheid. Doel: zoeken naar mogelijkheden om los te raken van een uitkering.

  • Zware sancties op fraude.

Andere standpunten met een S: