Regeldruk voor bedrijfsleven

Steeds verdergaande regelgeving en bureaucratisering in het bedrijfsleven dient te worden tegengegaan en in de bestaande bureaucratie moet kritisch bekeken worden waar gesneden kan worden. Vaak kan dit gerealiseerd worden door wetten te vereenvoudigen of bestaande regelgeving beter op elkaar af te stemmen of te integreren.

Andere standpunten met een R: