Pesten

Elke dag worden er kinderen gepest. We hebben het dan niet over een plagerijtje, maar over het opzettelijk buitensluiten en kleineren van onze naaste. 

 

Pesten doet pijn

 

De cijfers liegen er niet om. Een voorbeeld: een op de tien kinderen in het basisonderwijs is slachtoffer van pesten. Pesten heeft vaak grote gevolgen en laat grote littekens na in de rest van iemands leven.

 

In 2013 is er een plan van aanpak  tegen pesten gepresenteerd. In dit plan staat vermeld dat scholen verplicht zijn het pesten aan te pakken.

 

School centraal

 

Pesten begint vaak op school, terwijl alle kinderen recht hebben op een veilige leeromgeving. Pesten is onacceptabel. Zaak is om leerlingen keihard te confronteren met de gevolgen van pesten en pestgedrag in de vorm van ervaringsverhalen, lesmateriaal, film, rollenspelen. Hierbij kunnen externe hulpverleners en deskundigen een grote rol spelen. Daarnaast is het belangrijk om gepeste leerlingen uit een vaak negatieve spiraal te trekken door hen te koppelen aan een persoon of voorwerp dat hen populair maakt. Leraren spelen een zeer belangrijke rol in het voorkomen van en optreden tegen pesten. Zij werken met de leerlingen en kunnen pestgedrag signaleren. Het is een goed initiatief dat er in de opleiding tot leraar meer aandacht is voor de aanpak van pesten. Ook voor de zittende docenten is bijscholing op dit gebied nuttig. Zeker als het gaat om digitaal pesten, een vorm van pesten die vandaag de dag steeds vaker voorkomt. Door deze vorm van pesten is het nog moeilijker om grip op het pesten te krijgen. Mede daarom is het een goed initiatief dat elke school een antipestcoördinator met een anoniem meldpunt aanstelt. Deze persoon brengt in kaart welke antipestmethodes worden ingezet en of deze effectief zijn.

 

Ook hier geldt: samen staan we sterk. Dit wil zeggen: betrek zowel leerlingen, ouders als school!

 

- Leraar vrijheid en tools meegeven op pestgedrag te analyseren en aan te pakken.

 

- Instellen van anti-pestcoördinator en anoniem meldpunt.

 

- Leerlingen confronteren met pestgedrag om bewustwording op gang te brengen.