Passend onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk in het regulier onderwijs de lessen volgen. Het passend onderwijs is een manier waarbij leerlingen met (lichte) leer- en/of gedragsproblemen, waar mogelijk is, de reguliere lessen volgen. Natuurlijk dient er sprake te zijn van een goede afstemming met de reguliere docent over aanpassingen in de klas ten behoeve van de zorgleerling. Het kan niet zo zijn dat een klas anders benaderd wordt, omdat er een zorgleerling in participeert. Ook spelen de capaciteiten van de docent in deze afweging een rol. Het onderwijs mag namelijk niet in gevaar komen door de zorgbehoefte van een leerling. Ook mag het passend onderwijs geen consequenties hebben op de klassengrootte.

 

Verder dient er goed overleg gevoerd te worden met de betrokken partijen. Het gaat hierbij om de cluster- 4 afdelingen (speciaal onderwijs) van de school, het speciaal (voortgezet) onderwijs, het basisonderwijs en de betrokken zorginstellingen. Waar het beter is leerlingen naar speciaal onderwijs plaatsen, is een school met gelijkgestemden een betere oplossing. Om de kloof te verbreken tussen passend en regulier onderwijs kunnen er projecten, excursies en andere zaken onderling gedaan worden.

 

- Zoveel mogelijk leerlingen les laten volgen in regulier onderwijs, met  individuele aandacht voor alle leerlingen.

 

- Afstemming op capaciteit docent, persoon van de zorgleerling en klassengrootte.

 

- Waar dit beter is, leerlingen doorsturen naar speciaal onderwijs.

 

- De kloof tussen speciaal en regulier dichten door gezamenlijke projecten, uitwisseling, excursies etcetera.