Het woord palliatief stamt af van het Latijnse woord ‘pallium’ wat mantel betekent. Een mantel is een kledingstuk wat een persoon tegen kou en andere ongemakken beschermt. Dit is ook precies wat er bij palliatieve zorg gedaan wordt, de persoon beschermen tegen ongemakken. Rond het levenseinde van mensen is er vaak veel nood: levensvragen, ondragelijke pijn, onpeilbaar leed en onbeschrijfelijke eenzaamheid. Voor een deel kan het leed worden weggenomen door kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg. Hierbij denken we aan een goede pijnbestrijding, psychosociale, pastorale, en liefdevolle zorg rondom het (sterf)bed. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor diens naasten. Het is erg belangrijk dat de persoon tot het laatst toe wordt gezien en behandeld als een volwaardig mens, ook nadat de patiënt is overleden.

De SGP-jongeren pleit voor extra geld voor de palliatieve zorg.

  • Palliatieve zorg wordt opgenomen in het basispakket voor de verzekering;
  • Mensen die als gevolg van ouderdom, in combinatie met multimorbiditeit een (zeer) beperkte levensverwachting hebben, moeten ook in aanmerking komen voor palliatieve zorg;
  • In de opleiding van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden moet meer en blijvende aandacht komen voor hoogwaardige palliatieve zorg;
  • Palliatieve zorg wordt vaak veel te laat ingezet. Ketenzorg in de palliatieve fase is daarom van groot belang. Het inzetten van multidisciplinaire begeleidingsteams die vanaf het ‘slechtnieuwsgesprek’ tot na het overlijden betrokken zijn, wordt gestimuleerd;
  • Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar als het gaat om palliatieve zorg. Mantelzorgers worden zo goed mogelijk betrokken en begeleid bij het zorgproces.