Ontslagrecht

Als Nederland een gezonde en flexibele arbeidsmarkt wil hebben, is een goed functionerend ontslagrecht een noodzakelijke voorwaarde. Het ontslagrecht biedt regels voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever of werknemer. De omstandigheden laten zien dat het huidige stelsel te star en te complex is. Mensen zonder vast contract, zoals veel jongeren, hebben nu te weinig kans op een baan. Tevens is een betere doorstroom op de arbeidsmarkt zonder meer wenselijk te noemen. SGP-jongeren is van mening dat het ontslagrecht vereenvoudigd moet worden om de arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen. Daartoe dienen onder meer de volgende zaken in het ontslagrecht geïmplementeerd te worden/zijn:

  • Een wettelijke ontslagvergoeding, die rekening houdt met leeftijd en aantal dienstjaren. Deze vergoeding dient te fungeren als transitievergoeding en dient door de werknemer verplicht deels te worden besteed voor zijn/haar zoektocht naar ander werk.

  • De preventieve ontslagtoets dient behouden te blijven;

  • Het verkorten van de WW-duur.

Andere standpunten met een O: