Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. Dat geldt vanaf het allereerste begin van het leven, de conceptie, tot en met het einde van het leven. Dat betekent dat een nieuw mensenleven niet slechts een ‘klompje cellen’ is en evenmin dat iemands leven beëindigd mag worden als diegene ‘klaar met leven’ is. Tussen dit begin en einde van het leven ligt een terrein vol met ethische vraagstukken. SGP-jongeren vindt dat op medisch-ethisch terrein alle beslissingen alleen in overeenstemming met Gods Woord en met grote zorgvuldigheid genomen moeten worden.

Bij medisch-ethische vraagstukken kan vaak geen algemeen geldend antwoord gegeven worden. Dilemma’s kenmerken zich door een gebrek aan één sluitend, eenduidig antwoord. Toch zijn er enkele algemene punten te noemen die SGPJ belangrijk vindt:

  • Ieder mens is even waardevol en verdient daarom de beste zorg
  • Lijden en de dood maken deel uit van het leven, maar veranderen tegelijkertijd niets aan de waarde ervan
  • Nederland kent een ruime wetgeving op medisch-ethisch gebied. Wetten mogen daarom niet zomaar nog verder verruimd worden.
  • De overheid dient rekening te houden met gewetensbezwaren in medisch-ethische kwesties
  • De overheid dient burgers vrij te laten in hun keuzes rondom medisch-ethische dilemma’s