Mediabeleid

SGP-jongeren staat kritisch tegenover de publieke (en commerciële) omroepen.  Hoewel zij enerzijds een nuttige taak vervullen voor wat bijvoorbeeld de nieuwsvoorziening betreft, noemen dan met name het  aanstootgevende taalgebruik, verwijzingen naar en (expliciete) beelden van seks en het vele (zinloze) geweld wat getoond wordt.

 

Daarnaast valt het SGP-jongeren op dat veel programma’s enkel oppervlakkig entertainment bevat. Je kijkt er naar en aan het einde moet je constateren dat je niets nuttigs gezien hebt. Hoewel ontspanning niet per se ‘nuttig’ hoeft te zijn, zijn sommige programma’s echter ook nog eens ronduit slecht voor de geest. Overvloedig alcoholgebruik en de gerichtheid op platte seks ziet SGP-jongeren als zeer slechte voorbeelden, die naar haar mening het gedrag van de kijkers negatief beïnvloeden.

 

SGP-jongeren is dan blij dat het NICAM, het instituut achter Kijkwijzer, uitzendingen classificeert op zaken als seks, drugs en geweld. Deze kwalificatie is echter niet voldoende.

 

SGP-jongeren zou graag zien dat de publieke omroepen meer zouden doen aan zelfreflectie. Naar haar idee wordt een programma of uitzending nu enkel beoordeeld op grond van het kijkcijfer;  hoe meer mensen er kijken, hoe ‘beter’ het programma is. De praktijk wijst tevens uit dat kwalitatief hoogwaardige programma’s steeds vaker uitgezonden worden op late tijdstippen, ten gunste van programma’s die meer kijkers trekken. Wat de SGP-jongeren betreft dient die focus van kwantiteit verlegd te worden naar kwaliteit.

 

Wat de SGP-jongeren betreft komt er dus meer oog voor ethiek binnen de publieke omroep. Moet alles ten tonele gebracht worden wat te bedenken valt? Of zijn er ook grenzen? SGP-jongeren is voorstander van een instituut voor de gehele publieke omroep wat zich op die vragen richt. Dat hoeft geen ‘betutteling’  of ‘censuur’ te betekenen, maar het kan wel bijdragen aan een kwalitatief en ethisch beter omroepbestel.