Maatschappelijke stage

Het is goed dat scholen de maatschappelijke stage handhaven. De maatschappelijke stage biedt namelijk veel voordelen: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, en is algemeen vormend, omdat alle jongeren verplicht participeren in de samenleving. Daarbij kan het ook bijdragen aan de werkethos van jongeren en hun beroepskeuze.

 

De maatschappelijke stage kan wat SGP-jongeren betreft gekoppeld worden aan een eindstage op school. Jongeren leren zo namelijk in de stage hoe ze tot nut en welzijn van de medemens een bijdrage kunnen leveren, terwijl ze ook zaken leren die met hun beroepsvoorbereiding te maken hebben. De binding tussen de samenleving en de leerling zelf wordt zo gestimuleerd.

 

De maatschappelijke stage dient echter niet alleen een ‘leuk uitstapje’ te zijn. Daarom moet de maatschappelijke stage vooraf gegaan worden door een cursus of een instructie, zodat de instanties/organisaties waar de leerlingen stage lopen ook iets aan de jongeren hebben. Dit betekent dat de school na eerste contact door leerling, contact moet zoeken met het bedrijfsleven en het bureaucratische gedeelte gecoördineerd via leerling afhandelt. Dit alles in afstemming met ouders.

 

Om waarde aan de maatschappelijke stage toe te kennen, dient er tijdens de stage een beoordeling over het functioneren gemaakt te worden, waarna de leerling op een certificaat zijn beoordeling kan zien. Een serieuze aanpak is gewenst om gelanterfant te voorkomen.

 

Uit de praktijk blijkt dat de uitvoering van de stage niet altijd vanzelf gaat. Leerlingen kunnen geen stage vinden, of ervaren het soms als nutteloos. Het is belangrijk dat scholen duidelijke kaders stellen, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. en ervaren dat ze nuttig bezig zijn voor zichzelf en voor de samenleving. Ook is het een goed idee dat scholen samen met leerlingen zelf projecten opzetten en hen hierin laten participeren.

 

- Maatschappelijke stage koppelen aan eindstage.

 

- Bestrijden van stage als leuk uitstapje of andere niet maatschappelijk betrokken zaken.

 

- Onderwijsinstelling coördineren van contact met bedrijfsleven, leerling verantwoording nemen, ouders aanjagen en ondersteunen van proces.

 

- Kaders stellen door onderwijsinstellingen zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn.

 

- Ruimte voor opzetten van eigen projecten door instelling of groepen leerlingen.