Leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar

 

 

Wij staan achter deze maatregel als zodanig omdat op deze wijze het in de praktijk gevraagde en het op school geleerde wellicht beter op elkaar kunnen aansluiten.

Echter, de praktische uitvoering lijkt een moeilijke zaak. De vraag is of het voor schoolverlaters mogelijk is motivatie op te brengen om, naast het werken te blijven leren, zeker wanneer dit verplicht is. De vele drop-outs zijn in zekere mate ook het gevolg van falen van het schoolsysteem en diverse arbeidsmarktproblemen die door deze maatregel niet ineens zijn opgelost. Een andere vraag is of jongeren die momenteel door bedrijven om diverse redenen niet worden aangenomen, door deze maatregel wel een werkplek kunnen vinden. Goede participatie vanuit het bedrijfsleven is daarom van belang. Punten die al langer bekend zijn en niet met het verplicht stellen van leren en werken direct zullen worden opgelost. Ook zullen jongeren tegen de tijd dat ze de leeftijd van 27 naderen goed moeten worden begeleid om niet alsnog terug te vallen.

Andere standpunten met een L: