Kunst en Cultuur

SGP-jongeren vindt cultuur belangrijk. Cultuur is in de eerste plaats een zaak van de samenleving. De Nederlandse cultuur is historisch gegroeid en schept een gevoel van maatschappelijke eenheid. Cultuur mag dan ook niet dwingend opgelegd of georganiseerd worden. Onze samenleving is erg divers. Tegelijk geldt dat er bepaalde gedeelde culturele zaken zijn en die voor alle Nederlanders herkenbaar zijn. Denk daarbij aan de Nederlandse taal, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de dodenherdenking en Koningsdag. SGP-jongeren wil daar zuinig op zijn.

 

Taak van de overheid

 

Kunstenaars en musea moeten niet drijven op subsidie, maar horen gedragen te worden door de samenleving. Daarom dient de overheid zich daarom terughoudend op te stellen bij kunst en cultuur. Cultuurinstellingen moeten zo veel mogelijk zorgen voor eigen inkomsten uit het publiek, fondsen en het bedrijfsleven. In het Programma Ondernemerschap Cultuur (2012-2016) heeft de overheid hiervoor gelukkig veel aandacht.

 

Tegelijk mogen kunstenaars en musea niet afhankelijk worden van de grillen van commercie en marktwerking, van bezoekersaantallen en omzetcijfers. De overheid heeft daarin een stimulerende en soms financieel ondersteunende taak. Monumenten en maatschappelijk en historisch relevante musea moeten door de overheid beschermd en gesteund worden, evenals uitingen van dorpscultuur en plaatselijke kleine musea.

 

En, last but not least: culturele vorming begint bij de jeugd! Historisch, cultureel en literair onderwijs op scholen verdient een stimulans en goede organisatie. Bibliotheken hebben hierbij een ereplaats.

 

Christelijk

 

Onze cultuur is geworteld in het christelijke denken en daar hoeven we ons niet voor te schamen! Daarom wil SGP-jongeren in het geweer komen tegen de progressief-liberale geest, die alle christelijke overblijfselen in onze cultuur zo snel mogelijk in de prullenbak probeert te stoppen. De overheid dient de christelijke cultuur juist zoveel mogelijk te steunen en in stand te houden. Musea kunnen waardevol zijn in het overdragen van christelijke waarden. Omgekeerd moet de overheid cultuuruitingen die regelrecht tegen het christelijk geloof ingaan zo veel mogelijk ontmoedigen, zeker als daarbij de zondag in het geding is.

 

Overheid moet zich zo min mogelijk (financieel) inlaten met kunst en cultuur.

 

Wel inzet en steun voor cultureel erfgoed, maar primair vanuit bevolking en bedrijfsleven.

 

Serieuze programma’s opzetten ter bevordering van kunst en cultuur onder jeugd.

 

Christelijke wortels van onze cultuur hoog houden.