Kinderopvang

Voor de ontwikkeling van een kind zijn de eerste levensjaren van groot belang. De jonge jaren zijn de gevoeligste jaren op het gebied van ontwikkeling. Een gebrek aan warmte, liefde, moraal en respect  is iets wat ze als een pijnlijk gemis met zich mee zullen dragen in de rest van hun leven. 

 

Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij: juist in het gezin geniet het kind zijn opvoeding en begint het leerproces. Een verregaande kinderopvang, tenzij dat er sprake is van sociale, economische of medische noodzaak is ongewenst. Ook omdat ouders door de mogelijkheid tot veel kinderopvang indirect gestimuleerd worden om de verantwoordelijkheid voor hun kinderen nog meer uit de weg te gaan en/of af te schuiven naar bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven. De overheid dient juist het ouderschap te stimuleren. De klassieke taakverdeling tussen man en vrouw heeft volgens onderzoek een positief effect op de gezinsleden.

 

Opmerkelijk aan het beleid van de overheid is, dat zij alleen ouders die gebruik maken van (dure) kinderopvang financieel steunen. Ouders die zelf kinderopvang regelen of zelf bewust de kinderen opvoeden, krijgen niets.  De Rijksbijdrage die nu aan kinderopvang wordt besteed, kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de verhoging van de kinderbijslag. Ouders kunnen zo zelf een keuze maken of ze de kinderen zelf willen opvoeden, of dat ze gebruik willen maken van (betaalde) kinderopvang.

 

- Kinderopvang alleen gewenst bij sociale, economische of medische noodzaak.

 

- Ouderschap stimuleren, kinderopvang ontmoedigen.

 

- Afschaffen subsidiëring kinderopvang.