Kinderbijslag

Sinds 1941 is er in Nederland enige vorm van financiële hulp aan ouders met kinderen. Handhaving van kinderbijslag is gewenst, echter valt er kritiek te plaatsen bij het planmatige achtergrond van deze subsidie en de rol van de overheid. Het opvoeden van een kind gebeurt uit liefde, maar kost ook geld. Om gezinnen te steunen kan de overheid daarin een helpende hand bieden. Middels de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is er de mogelijkheid voor ouders om via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kinderbijslag te krijgen voor kinderen tot achttien jaar. Vóór 1995 werd het bedrag per kind hoger naarmate het gezin uit meer kinderen bestond. Sinds 1995 is er een vast bedrag per kind, zodat een groot gezin geen extra voordeel meer ontvangt.

 

Er is blijvende discussie nodig over het thema kinderbijslag. Vaak wordt het als een onmisbare overheidssteun gezien door de SGP-achterban. Toch moeten er vragen gesteld blijven worden of de maakbaarheidsgedachte die achter deze maatregelen zit Bijbels en gewenst is. Maar ook of de rol van bevordering van kinderen en gezinnen niet meer bij de instituten dan de overheid thuis hoort.

 

- Vanuit de gedachte dat het gezin de belangrijkste kern van de samenleving is, de kinderbijslag handhaven.

 

- Inperken rol overheid op planmatige invulling van gezinsinvulling.