Hypotheekrenteaftrek

De woningmarkt zit op slot; er heerst grote onzekerheid over de toekomst onder (toekomstige) woningbezitters. Het is de hoogste tijd voor een duidelijk beleid rond de hypotheekrenteaftrek.

 

(Toekomstige) woningbezitters weten niet waar ze aan toe zijn. Blijft de aftrek in stand? Kan ik de rentelasten wel betalen in de toekomst? Deze onzekerheid over de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Deze onzekerheid moet dan ook zo snel mogelijk worden weggenomen. Gelukkig is er in het regeerakkoord duidelijkheid gekomen over de hypotheekrenteaftrek. Echter, SGP-jongeren is van mening dat afbouw tot 38% niet voldoende is.

 

SGP-jongeren wil, in lijn met  de herziening van het belastingstelsel, deze regeling zo snel mogelijk afbouwen tot nihil. Dit moet echter niet tot gevolg hebben dat woningbezitters te maken krijgen met een buitenproportioneel grote belastingverhoging. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek moet gecompenseerd worden door de afschaffing van de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait.

 

Concreet:

  • De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid en de afschaffing van de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait.
  • Ouders kunnen belastingvrij hun kinderen helpen bij aanschaf van een woning of bij aflossing van de hypotheek.
  • Starters op de woningmarkt kunnen een starterslening krijgen.
  • Starters mogen de aflossing van hun hypotheekschulden over een langere periode uitsmeren, zodat de maandlasten lager worden.