Huurtoeslag voor studenten

SGP-jongeren erkent de problemen van de studentenhuisvesting. In veel steden zijn er te weinig kamers, terwijl de beschikbare erg duur zijn. Echter, de problemen binnen de studentenhuisvesting (qua volumes en qua prijs) worden naar de mening van SGP-jongeren vooral veroorzaakt door een mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor via een logisch economisch mechanisme de huurprijs wordt opgedreven. Een huurtoeslag kan hierin geen verandering op laten treden. Enkel de kas van de verhuurders wordt op die wijze gevuld, terwijl er geen wezenlijke verandering in het aanbod van kamers optreedt. Uiteindelijk worden de studenten hiermee dus niet vooruit geholpen.

 

Voor onderbouwing van de problematiek is het wellicht mogelijk een grootschalig onderzoek naar het uitgavenpatroon van studenten op te zetten. Met dit onderzoek kan inzicht verkregen worden in de opbouw van het uitgavenpatroon. De huisvestingskosten drukken bij studenten al jaren sterk op het budget en SGP-jongeren is benieuwd of het aandeel van deze kosten in het totaalbudget van de student ook een stijgende lijn laat zien, of dat andere uitgaven (boeken/leefstijl) hoger zijn geworden.

 

De oplossing is voor SGP-jongeren gelegen in het vergroten van het aanbod van studentenhuisvesting. Er kan dan bijvoorbeeld een soort 'sociale' studentenhuisvesting worden gecreëerd, die goedkoper is dan de reguliere huisvesting. Studenten die gesteld zijn op meer privacy en luxe, zullen hiervoor meer moeten betalen. Studenten die genoegen willen nemen met het delen van een aantal faciliteiten, zullen gebruik kunnen maken van de nieuw te creëren huisvesting.

 

Om deze oplossing te realiseren, is het organisaties als de LSVB aan te bevelen de politiek te bewegen om de al een aantal malen min of meer toegezegde bouw van studentenvoorzieningen ook daadwerkelijk door te zetten. Er liggen op dit vlak mogelijkheden om dit in te vullen in de vele leegstaande kantoorgebouwen die Nederland ‘rijk’ is. Hierbij is het dan aan te bevelen om ook met de onderwijsinstellingen en wellicht maatschappelijke instanties in gesprek te treden, om ook daar de noodzaak van maatregelen te laten horen. Samenvattend kan gesteld worden dat SGP-jongeren de volgende concrete beleidswens heeft:

 

De overheid dient faciliterend te zijn in het vergroten van het aanbod van studentenhuisvesting door middel van regelgeving, maar niet door te slaan naar het subsidiëren (huurtoeslag) van deze doelgroep.