Gezondheidszorg: Solidariteit én eigen verantwoordelijkheid

De gezondheidszorg in Nederland staat op een hoog niveau, het in stand houden en verder ontwikkelen binnen de gezondheidszorg is van essentieel belang. Echter, het beheersen van de kosten is tevens van essentieel belang, de kosten van de zorgen stijgen gigantisch en dan moet het grootste gedeelte van de vergrijzing nog komen. Volgens SGP-jongeren kan het in stand houden en verbeteren van een goede zorg samen gaan met het beheersen van de kosten van de zorg. Noodzakelijke zorg moet ook voor iedereen betaalbaar blijven, maar zo heeft iedere burger ook een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de individuele verantwoordelijkheid van elke burger enerzijds én de vaak beperkte verwijtbaarheid van ongezond gedrag anderzijds, is het onterecht dat directe represailles gelden voor ongezond gedrag. Wel kan redelijkerwijs leefstijlverbetering worden geëist van een patiënt, als voorwaarde voor het toekennen van een behandeling, indien het nut van de behandeling hiermee gemoeid is.

  • Iedere burger heeft een Bijbelse taak om verantwoordelijk met het leven om te gaan.
  • Voorkomen is beter dan genezen, sterke inzet op preventie is van essentieel belang.
  • De zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt zelf plaats vinden.
  • Een essentieel punt is dat mensen zelf kunnen kiezen voor passende zorg, die aansluit bij levensovertuiging en religie. Keuzevrijheid voor de patiënt staat centraal. Het PGB kan hier een mooi middel zijn, om te kiezen voor eigen zorg.