Het gezin is de belangrijkste pijler van de samenleving; een plek van liefde en vertrouwen. Als SGP-jongeren spreekt over het gezin, denkt zij aan een gezin met één vader en één moeder. Dit moet het uitgangspunt zijn van de overheid.

Waarde van gezin

In het gezin worden de normen en waarden geleerd. Opvoeding is primair de taak van ouders, niet van docenten en politie. Daarom dient juist deze kleinste gemeenschap zo gewaarborgd te blijven. Bij veel problemen in het latere leven kan de oorzaak in veel gevallen herleid worden naar een onstabiele of verwaarloosde thuissituatie. Wanneer problemen in de thuissituatie kunnen worden voorkomen of kunnen worden opgelost – hoe moeilijk dat vaak ook is – zullen er veel conflicten en problemen in de toekomst worden voorkomen. Jeugdzorg en andere instanties zetten zich hiervoor in. Een goede thuissituatie bestaat uit stabiliteit, structuur en vertrouwen. Deze basis heeft de samenleving te allen tijde nodig.