Gewetensbezwaar

Democratie is niet alleen dat de helft plus één die de dienst uit maakt, maar juist ook het respecteren van minderheden in de samenleving. Er lijkt steeds minder plaats te zijn in deze samenleving voor gelovige mensen, die door gewetensbezwaren een taak in hun beroep niet kunnen uitvoeren. Vanaf 21 juni 2013 mogen er geen ambtenaren meer worden aangenomen die door gewetensbezwaren geen mensen van het zelfde geslacht willen trouwen. SGP-jongeren betreurt deze ontwikkeling. En SGP-jongeren pleit daarom ook voor het terugdraaien van dit besluit en gewetensbezwaarde ambtenaren weer gewoon aan te nemen.

  • Gewetensbezwaarde ambtenaren moeten weer de mogelijkheid krijgen om hun functie terug te krijgen.
  • Verdergaande regelgeving met betrekking tot gewetensbezwaar in het werk (bijvoorbeeld artsen), moet zoveel mogelijk worden voorkomen.