Gelijke arbeidskansen voor iedereen

 

Iedereen dient gelijke kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Groeperingen die minder gemakkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt kunnen naar onze mening beter geholpen worden middels scholing en voorlichting en niet door positieve discriminatie.