De afschaffing van het melkquotum is een grote fout geweest. Uit de gevolgen daarvan is gebleken dat een productiebeperking op melk onmisbaar is. Daarmee wordt overproductie voorkomen. Overproductie kan leiden tot lage melkprijzen en daar wordt niemand beter van. 

  • Het systeem met fosfaatrechten, waarbij het aantal koeien in de hand gehouden wordt doormiddel van de hoeveelheid fosfaat dat ze uitstoten is een grote omweg. 
  • De SGP-jongeren vindt dat er ruimte gemaakt moet worden voor een simpeler systeem, waarbij boeren een aantal koeien mogen houden, naar de hoeveelheid land dat ze hebben. Meer land betekent dan meer koeien. 
  • Indien veehouders een deel van hun mest kwijt kunnen bij bijvoorbeeld akkerbouwers, dan zou dat meegeteld mogen worden.