Financiering onderwijs

Financiering van onderwijs rust voor een groot deel op de overheid. Deze financiering slokt een groot deel van de begroting op. Daarom is het belangrijk om blijvend na te denken over de houdbaarheid en duurzaamheid van het onderwijssysteem. In huidige tijden van laagconjunctuur vormt onderwijs al gauw een bezuinigingsbron, wat niet altijd positief uitpakt voor de kwaliteit van en de werkdruk in het onderwijs.

 

Het is belangrijk dat een investering in onderwijs tegemoetkomt aan de kwaliteit van onderwijs en dat de instroom en uitstroom van kwalitatief goed opgeleide mensen gewaarborgd blijft. Een investering in onderwijs is een investering in de toekomst van Nederland.

 

Rond financiering denkt SGP-jongeren zoveel mogelijk aan onderwijs dat zichzelf grotendeels kan bedruipen. Voornamelijk binnen het beroepsonderwijs liggen meer kansen om maatschappelijke projecten op te starten en uit te breiden. In het hoger onderwijs zouden we graag zien dat de financiering via de onderwijsinstellingen lopen in plaats van via de student. Daardoor hoeft het geld minder aan randzaken besteed te worden. Wel dient de verantwoording en participatie bij de student te liggen en dient er gewaakt te worden voor een bureaucratisch systeem. Daarnaast liggen er kansen voor een investment model, waarbij de student een investering ontvangt van private, institutionele organisaties of overheid in de vorm van aandelen in eigen persoon (dit in plaats van een lening). Zo’n investering kan dan met de tijd terug gekocht worden. Er zijn genoeg alternatieve manieren om tot financiering van onderwijs te komen, waarbij de overheid een aanzienlijk kleinere rol kan spelen. Dat kan op zijn beurt flinke besparingen opleveren.

 

- Financiering van het (hoger) onderwijs, zeker in tijden van crisis, op creatieve manier aanpakken, door bijvoorbeeld alternatieve financieringsmodellen te onderzoeken.

Andere standpunten met een F: