Emancipatie

Emancipatie is nog altijd een actueel onderwerp. Volgens de Van Dale wordt er met dit woord “het toestaan van gelijke rechten” bedoeld. Emancipatie komt op verschillende terreinen voor. De definitie van emancipatie suggereert dat er sprake is van een zogenaamde ongelijkheid.

 

Verschil man en vrouw

 

Vrouwemancipatie richt zich onder andere op een hogere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Het gevolg is dat de verdeling van zorgtaken in het gezin verandert. Vanuit de Bijbel kunnen we stellen dat de man en de vrouw gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Ook als we kijken naar de aard van beide seksen, zijn er duidelijk verschillen. Vrouwen hebben meer een zorgend karakter. Dit gegeven zien we duidelijk als een ordening door onze Schepper gegeven.

 

De laatste jaren is de positie van de vrouw veranderd en zijn zij volgens velen ‘eindelijk’ geëmancipeerd. Het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie van vrouwen is steeds hoger komen te liggen. In Nederland zijn er veel voorzieningen om arbeidsparticipatie van vrouwen mogelijk te maken. Te denken valt aan de kinderopvang en de deeltijdbanen. Met dat laatste is Nederland behoorlijk uniek: maar liefst driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt parttime. SGP-jongeren is van mening dat bij vrouwen die moeder zijn het gezin op de eerste plaats moet staan. Dit wil niet zeggen dat vrouwen niet mogen participeren op de arbeidsmarkt. De zorg van de kinderen moet echter voorop blijven staan.

 

Er wordt nog weleens denigrerend gesproken over moeders die ervoor kiezen om geen betaalde baan te hebben. Zij zouden zich niet ontwikkelen. Deze zienswijze raakte de laatste jaren steeds meer verworteld in de samenleving. Ook de overheid heeft de neiging hieraan mee te doen, door middel van bijvoorbeeld fiscale voordelen bij tweeverdieners. Wij betreuren deze ontwikkeling en roepen de overheid op, niet op deze manier te sturen op privé leven van inwoners. Laat het thuisblijven of werken van moeders een vrije keuze zijn, maar niet van hogerhand opgelegd. Vrouwen die ervoor kiezen voltijd moeder te zijn participeren zeker in de maatschappij via lokale instituten en verenigingen. Daarnaast verlenen juist zij vaak mantelzorg en zetten zij zich in voor vrijwilligerswerk. Dus zonder het hebben van een betaalde baan, maken zij zich zeer nuttig.

 

Vrouwenquota

 

Het hebben van meer vrouwen in de top leidde in sommige organisaties tot vrouwenquota. Dit is een te geforceerde maatregel. Bij een sollicitatie dient het ten eerste te gaan om de kwaliteit van de persoon in kwestie en niet om het geslacht.

 

- Het gezin moet de belangrijkste zorg zijn voor (werkende) moeders.

 

- Werken of thuisblijven eigen keuze laten en geen overheidsbeïnvloeding of planning.

 

- Andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid, zoals mantelzorg, (bijvoorbeeld fiscaal) aantrekkelijk maken.

 

- Geen geforceerde maatregelen als een top quote.