Docent/Leerkracht

Goed onderwijs staat of valt met de docent voor de klas. Een docent is niet iemand die alleen kennis overdraagt. Als het goed is, geven zij ook normen en waarden mee. Natuurlijk zijn de ouders van de leerling allereerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, maar daarnaast spelen docenten een belangrijke rol.

 

Status

 

Uit recent onderzoek  blijkt dat in Nederland het beroep van docent hoger gewaardeerd wordt dan in andere Europese landen. Dit is een positieve ontwikkeling. Meer bevoegde docenten en academici voor de klas zal bijdragen aan het vergroten van het imago.

 

Nogal vaak wordt er gezegd: “Weet je niet wat je wilt, dan kun je altijd nog het onderwijs in”. Deze zienswijze komt het docentenimago niet ten goede. Onderwijzen is een ambacht. In dat opzicht kunnen we Finland als voorbeeld nemen. Daar is het docentschap gebonden aan een strenge selectie aan de poort. Heeft een docent eenmaal zijn/haar bevoegdheid op zak, dan geniet hij/zij een behoorlijk prestige.

 

Bevoegde docenten

 

Een geschikte docent heeft een goede opleiding genoten. De kwaliteit van de opleidingen dient gewaarborgd te blijven. Nieuwe, onbevoegde docenten zijn welkom. Wel is het belangrijk dat ze snel een diploma halen (of hun competenties omzetten in een bewijs). SGP-jongeren is voor meer academici voor de klas, zeker in de bovenbouw van het havo en vwo. Docenten die een eerstegraadsopleiding genoten hebben, hebben recht op doorstroming naar een hogere salarisschaal.

 

Begeleiding

 

Een kwart van de beginnende docenten verlaat het onderwijs binnen vijf jaar. Het kan zijn dat iemand niet geschikt is, het kan ook schorten aan goede begeleiding of vanwege te hoge werkdruk. Meer aandacht voor begeleiding is daarom nodig, bijvoorbeeld door zogenaamde buddy-projecten waarin ervaren en startende leerkrachten elkaar ontmoeten.

 

Nascholing

 

Eenmaal een diploma behaald, wil niet zeggen dat de docent in kwestie is uitgeleerd. Het is belangrijk dat de leerkracht zich blijft verdiepen in (nieuwe) pedagogische en didactische inzichten. Ook voor de docent geldt: een leven lang leren!

 

- Meer bevoegde docenten voor de klas.

 

- Onbevoegde docenten moeten aantonen dat ze een bevoegdheid willen gaan halen.

 

- Eerstegraads docenten voorrang geven op doorstroming naar hogere functie en schaal.

 

- Meer aandacht voor begeleiding jonge en aanstormende docenten door middel van buddyprojecten.

 

- Docent een leven lang laten leren.

Andere standpunten met een D: